Bệnh học thủy sản - Phần3/4

Tác giả:

Bùi Quang Tề

Ngày đăng: 26-03-2012
Đóng góp bởi: phongt94
Bệnh học thủy sản - Phần3/4
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 22MB | 5143 | 756 | phongt94

Phần 3: Bệnh ký sinh trùng ở động vật thủy sản

Chương 8 - Bệnh ký sinh trùng đơn bào (Protozoa) - ở động vật thủy sản

Chương 9 - Bênh do giun sán ở động vât thủy sản

Chương 10 - Bệnh do ngành giáp xác

Tài liệu tham khảo

Tài liệu khác
Sách
Chu Thị Thơm, Phan...
Sách
Thái Bá Hồ, Ngô...
Sách
Đoàn Khắc Độ -...
Sách
Bùi Quang Tề
Sách
Bùi Quang Tề
Sách
Bùi Quang Tề
Tìm tài liệu

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Quan tâm
Văn bản - công văn
BNNPTNT
Văn bản - công văn
Bộ Nông Nghiệp và...
Giáo trình
KS. Vũ Văn Toàn -...
Báo cáo khoa học
Ngoc Thi Men
Giáo trình
TS.Đặng Thị Hoàng...