Bài giảng Kỹ thuật nuôi thuỷ sản

Tác giả:

Đại Học Nha Trang

Ngày đăng: 29-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Bài giảng Kỹ thuật nuôi thuỷ sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
rar 38MB | 1876 | 208 | hieuqt

Chương 1. Đại cương về nuôi trồng thủy sản
Chương 2. Đặc điểm sinh học một số loài cá nuôi phổ biến ở Việt Nam
Chương 3. Các biện pháp nâng cao năng suất
Chương 4. Các biện pháp cải tạo và quản lý ao nuôi
Chương 5. Nuôi thủy sản kết hợp
Chương 6. Mô hình cá-lúa kết hợp
Chương 7. Kỹ thuật nuôi cá thâm canh
Chương 8. Thủy sản hồ chứa

Tài liệu khác
Giáo trình
PGS.TS. Trần Thị...
Giáo trình
Ths.Hà Phước Hùng
Giáo trình
Ths.Hà Phước Hùng
Giáo trình
Nguyễn Văn Trai
Giáo trình
Nguyễn Văn Trai
Tìm tài liệu

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Quan tâm
Văn bản - công văn
BNNPTNT
Văn bản - công văn
Bộ Nông Nghiệp và...
Giáo trình
KS. Vũ Văn Toàn -...
Báo cáo khoa học
Ngoc Thi Men
Giáo trình
TS.Đặng Thị Hoàng...