Tạp chí Thủy sản 2001.02 - Phát triển nuôi trồng thủy sản khu vực miền núi

Tác giả:

Nhiều tác giả

Ngày đăng: 07-05-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Tạp chí Thủy sản 2001.02 - Phát triển nuôi trồng thủy sản khu vực miền núi
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
PDF 12MB | 1697 | 15 | hieuqt

_ Thư của Bộ trưởng Bộ thủy sản nhân ngày truyền thống nghề cá Việt Nam ¼.
_ Một vài suy nghĩ về nguồn nhân lực trong ngành thủy sản.
_ Công tác phòng chống lụt bão và tìm cứu cứu nạn của ngành thủy sản – kết quả thực hiện năm 2000 và phương hướng năm 2001.
_ Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2000 dành cho các công trình của ngành thủy sản.
_ Phát triển nuôi trồng thủy sản khu vực miền núi.
_ Hoạt động khuyến ngư góp mạnh đẩy mạnh sản xuất thủy sản.
_ Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre – doanh nghiệp nhà nước kinh doanh có hiệu quả.
_ Tương quan giữa động vật phù du với các yếu tố môi trường.
_ Câu cá ngừ đại dương, nghề chính của chương trình khai thác hải sản xa bờ.
_ Sản xuất và buôn bán cá rô phí trên thế giới.
_ An toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nuôi trồng thủy sản.
_ Giải pháp nào để thu thuế hải sản ở Khánh Hòa.
_ Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
_ Khuyến ngư.
_ Hoạt động công đoàn.
_ Tin hoạt động nghề cá.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm