ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG THỨC ĂN VÀ PHƯƠNG THỨC CHỌN GIỐNG LÊN KÍCH THƯỚC TRỨNG BÀO XÁC Artemia QUA CÁC THẾ HỆ

Tác giả:

Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Văn Hòa

Ngày đăng: 08-05-2012
Đóng góp bởi: hoangank36
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG THỨC ĂN  VÀ PHƯƠNG THỨC CHỌN GIỐNG LÊN KÍCH  THƯỚC TRỨNG BÀO XÁC Artemia   QUA CÁC THẾ HỆ
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.33MB | 1899 | 60 | hoangank36

Trong nghiên cứu này trứng Artemia được chọn lọc theo phương pháp cắt góc dựa trên phân phối chuẩn của đường kính trứng để chọn ra 5% trứng nhỏ và được nuôi qua các thế hệ P, F1, F2 dưới ảnh hưởng của nhiệt độ (28 và 32oC) và lượng thức ăn (50% và 100% nhu cầu của Artemia). Kết quả cho thấy trứng được chọn lọc có  đường kính nhỏ  đi có ý nghĩa (p<0,05) so với trứng bình thường (đối chứng) ở tất cả các thế hệ trong khi nhiệt độ và lượng thức ăn có ảnh hưởng không đáng kể tới kích thước đường kính trứng. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm