Hiện trạng nguồn lợi thủy sản khai thác bằng nò sáo tại thôn Tân Đảo - đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa

Tác giả:

Trần Văn Phước

Ngày đăng: 15-07-2012
Đóng góp bởi: phongt94
Hiện trạng nguồn lợi thủy sản khai thác bằng nò sáo tại thôn Tân Đảo - đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.9MB | 1102 | 32 | phongt94

Thu thập và xác định thành phần loài thủy sản bằng phương pháp so sánh hình thái từ tháng 02/2011 đến tháng 07/2011 tại thôn Tân Đảo - Đầm Nha Phu. Thành phần loài thủy sản khai thác bằng nò sáo rất đa dạng gồm 63 loài thuộc 49 giống, 30 họ và 10 bộ (55 loài cá và 8 loài giáp xác). Bộ cá Vược (Perciformes) chiếm ưu thế nhất gồm 33 loài (52,38%). Tiếp đến là Bộ Mười chân (Decapoda) gồm 8 loài (12,70%) và Bộ cá Trích (Clupeiformes) gồm 6 loài (9,52%). Số loài kinh tế được xác định gồm 19 loài (12 loài cá và 7 loài giáp xác) và 1 loài có nguy cơ tuyệt chủng. 12 loài thủy sản có kích thước khai thác nhỏ hơn so với kích thước nhỏ nhất được phép khai thác hoặc kích thước thành thục sinh dục. Sản lượng thủy sản khai thác của các nò thấp (0,60 – 6,70kg/nò, trung bình 2,29 ± 1,60kg).

Tài liệu khác
Báo cáo khoa học
GS Dương Đức Tiến,...
Báo cáo khoa học
Mekong River...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Văn Phụng và...
Giáo trình
TS. Nguyễn Minh Đức
Giáo trình
TS. Nguyễn Minh Đức
Giáo trình
Ths Nguyễn Thành Tâm
Tìm tài liệu

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Quan tâm
Văn bản - công văn
BNNPTNT
Văn bản - công văn
Bộ Nông Nghiệp và...
Giáo trình
KS. Vũ Văn Toàn -...
Báo cáo khoa học
Ngoc Thi Men
Giáo trình
TS.Đặng Thị Hoàng...