Improved hatchery and grow-out technology for marine finfish aquaculture in the Asia–Pacific region

Tác giả:

Dr Kevin Williams et al

Ngày đăng: 14-11-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Improved hatchery and grow-out technology for marine finfish aquaculture in the Asia–Pacific region
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 2886 | 14 | hieuqt

Final Report for project FIS/2002/077 Improved hatchery and grow-out technology for marine finfish aquaculture in the Asia–Pacific region

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm