Ảnh hưởng của độ kiềm lên quá trình tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) được nuôi ở độ măn thấp (4‰)

Tác giả:

Ong Mộc Quý và Trịnh Việt Anh, 2011

Ngày đăng: 19-11-2012
Đóng góp bởi: mrfish, ltxuyen2010 edit
Ảnh hưởng của độ kiềm lên quá trình tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng (<i>Penaeus vannamei</i>) được nuôi ở độ măn thấp (4‰)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.5MB | 3956 | 183 | hieuqt

 
Đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của độ kiềm lên sự tăng trưởng và phát triển của tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei được nuôi ở độ mặn thấp 4‰” được tiến hành tại Trại Thực Nghiệm Nuôi Trồng Thủy Sản - Khoa Thủy Sản  - Trường Đại Học Nông Lâm - TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng thí nghiệm là tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei được thuần hoá  trong môi trường nước lợ 4‰ trước khi thí nghiệm. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần với những độ kiềm tương ứng khác nhau là 40, 60, 80 và 100 mg CaCO3/L.

Sau 8 tuần thí nghiệm, kết quả ghi nhận được cho thấy tăng trưởng của tôm giữa các nghiệm thức như nhau. Trong đó, chiều dài cuối đo đạt từ 8,78 – 9,13 cm, trọng lượng cuối đạt từ 4,93 – 5,45 g/con, tăng trọng hàng ngày đạt từ 0,087 – 0,096 g/ngày, tỉ lệ sống dao động  trong khoảng 58,8-77,5%, hệ số chuyển đổi thức ăn đạt từ 1,16-1,50 và lượng ăn tuyệt đối ước lượng trong khoảng 0,11-0,13g/con/ngày. 
 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm