Giáo trình kỹ thuật nuôi thủy sản

Tác giả:

Updating

Ngày đăng: 20-11-2012
Đóng góp bởi: mrfish
Giáo trình kỹ thuật nuôi thủy sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 97.63MB | 2922 | 591 | hieuqt

Chương 1: Đại cương về nuôi trồng thủy sản.
Chương 2: Đặc điểm sinh học của một số loại cá nuôi phổ biến ở Việt Nam
Chương 3: Nâng cao năng suất nuôi trồng thủy sản.
Chương 4: Các biện pháp cải tạo và xử lý ao nuôi.
Chương 5: Nuôi thủy sản kết hợp.
Chương 6: Mô hình cá lúa kết hợp.
Chương 7: Kỹ thuật nuôi cá thâm canh.
Chương 8: Thủy sản hồ chứa.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm