Spawning detection device for the black tiger shrimp Penaeus monodon broodstock

Tác giả:

Nongyao Mueangdee

Ngày đăng: 19-01-2013
Đóng góp bởi: goldforest12345
Spawning detection device for the black tiger shrimp Penaeus monodon broodstock
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 1377 | 47 | goldforest12345

 

This research is aimed at developing an automatic spawning detection systemfor the black tiger shrimp, Penaeus
monodon. This systemis composed of instrumentswhich are attached to the innerwall of the spawning tank that
contains light sensing circuitswhich change light intensity into electrical signals. The detection unit is composed
of a polyvinyl chloride (PVC) pipe containing a light emitting diode (LED) bulb that serves as a light source trans-
mitter, and a light-dependent resistor (LDR) that serves as a light receiver which transforms light intensity into
electrical resistance. Placed between the LED bulb and the LDR is a 135 μm nylon mesh screen that is stretched
horizontally inside the pipe to filter out shrimp eggs. Changing signals from the LDR turns on (or off) a 220 V
bulb. This device detects spawning activity as early as 22 s after the onset of spawning. There is a correlation
that exists between the number of spawned eggs and the time of the onset of spawning, with earliest detection
occurring with the highest number of eggs.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm