Di truyền

Báo cáo khoa học
GS Dương Đức Tiến, 1996
Đề tài - luận văn
Hoàng Thị Thu Yến, 2012
Báo cáo khoa học
Nguyễn Minh Thành và...
Báo cáo khoa học
Đinh Hùng và ctv, 2011
Đề tài - luận văn
Trần Thành Trân, 2012.
Đề tài - luận văn
Phạm Thị Thúy Em. 2009.
Giáo trình
PGS.TS Nguyễn Kim Đường
Báo cáo khoa học
Bùi Thị Liên Hà và ctv,...
Báo - tạp chí
Aquaculture Journal
Giáo trình
Nguyễn Lộc Hiền - Trường...