Quản lý môi trường

Báo - tạp chí
Ths. Dương Hoàng Oanh
Báo cáo khoa học
Siry J, Izlar B et al,...
Báo cáo khoa học
Phạm Kim Đăng và ctv,...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Thị Kim Lan và...
Báo cáo khoa học
Trần Ngọc Hải và ctv,...
Báo cáo khoa học
Bui Thi Nga, 2004
Sách
Trần Thanh Loan và Đỗ...