Tiêu chí lọc
Đang lọc theo
NO2 test - Test đo khí độc NO2 trong ao - Sera NO2 test - Test đo khí độc NO2 trong ao - Sera
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Test đo khí độc NO2 trong ao - Sera
180.000đ
Mã 50k khi đánh giá
kH test - Test đo độ kiềm trong nước ao - Sera kH test - Test đo độ kiềm trong nước ao - Sera
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Test đo độ kiềm trong nước ao - Sera
135.000đ
Mã 50k khi đánh giá
H2S test - Test đo khí độc H2S trong ao - TMS H2S test - Test đo khí độc H2S trong ao - TMS
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Test đo khí độc H2S trong ao - TMS
200.000đ
Mã 50k khi đánh giá
NANO TD01 - Nano thảo dược cho tôm, cá, lươn NANO TD01 - Nano thảo dược cho tôm, cá, lươn
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Nano thảo dược cho tôm, cá, lươn
750.000đ
Mã 50k khi đánh giá
IODINE 90 - Diệt khuẩn IODINE dùng cho tôm cá IODINE 90 - Diệt khuẩn IODINE dùng cho tôm cá
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Diệt khuẩn IODINE dùng cho tôm cá
290.000đ
Mã 50k khi đánh giá
PSB - Men gốc Vi khuẩn Quang Hợp PSB PSB - Men gốc Vi khuẩn Quang Hợp PSB
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Men gốc Vi khuẩn Quang Hợp PSB
300.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Nano Canxi - Khoáng trộn ăn NANO CANXI giúp vỏ tôm dày, mau lớn Nano Canxi - Khoáng trộn ăn NANO CANXI giúp vỏ tôm dày, mau lớn
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Vs3868 - Tôm, cá lớn nhanh sau 5 ngày Vs3868 - Tôm, cá lớn nhanh sau 5 ngày
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tôm, cá lớn nhanh sau 5 ngày
780.000đ
Mã 50k khi đánh giá
BLUE 3A - Tạo thực ăn tự nhiên cho Tôm, cá BLUE 3A BLUE 3A - Tạo thực ăn tự nhiên cho Tôm, cá BLUE 3A
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
VS Para - Diệt nhanh ký sinh trùng trong ruột và gan VS Para - Diệt nhanh ký sinh trùng trong ruột và gan
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Diệt nhanh ký sinh trùng trong ruột và gan
180.000đ
Mã 50k khi đánh giá
WIRKON - WIRKON viên sủi WIRKON - WIRKON viên sủi
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
WIRKON viên sủi
800.000đ
Mã 50k khi đánh giá
APA DEO YUCCA - APA DEO YUCCA- GIẢM HÀM LƯỢNG AMMONIA TRONG AO NUÔI APA DEO YUCCA - APA DEO YUCCA- GIẢM HÀM LƯỢNG AMMONIA TRONG AO NUÔI
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Nano đồng oxyclorua Haki - Nano đồng oxyclorua Haki 15.000ppm xử lý nước, diệt tảo lam Nano đồng oxyclorua Haki - Nano đồng oxyclorua Haki 15.000ppm xử lý nước, diệt tảo lam
Giảm giá 10%
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
AQUAZYME WD - AQUAZYME WD AQUAZYME WD - AQUAZYME WD
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
AQUAZYME WD
250.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Yucca schidigera - Yucca schidigera Yucca schidigera - Yucca schidigera
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Yucca schidigera
2.600.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Mineral Mixture Milk - Khoáng sữa Mineral Mixture Milk - Khoáng sữa
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Khoáng sữa
2.750.000đ
Mã 50k khi đánh giá
BKC 80 - Diệt khuẩn - BKC 80 BKC 80 - Diệt khuẩn - BKC 80
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Diệt khuẩn - BKC 80
170.000đ
Mã 50k khi đánh giá
BP - TOP - BP - TOP - Vi sinh xử lý đáy ao, màu nước đẹp BP - TOP - BP - TOP - Vi sinh xử lý đáy ao, màu nước đẹp
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Biopro Khánh Hòa - BP-Pond - Men vi sinh sạch nước và đáy ao tôm Biopro Khánh Hòa - BP-Pond - Men vi sinh sạch nước và đáy ao tôm
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Biopro Khánh Hòa - Men vi sinh cắt tảo Biopro Khánh Hòa - Men vi sinh cắt tảo
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Men vi sinh cắt tảo
115.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Biopro Khánh Hòa - BZT Biopro men vi sinh xử lý nước và đáy ao Biopro Khánh Hòa - BZT Biopro men vi sinh xử lý nước và đáy ao
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-} KG

{-item.alias-}