Tiêu chí lọc
Đang lọc theo
ONE ABS - Vi sinh Mỹ ONE ABS xử lý đáy ONE ABS - Vi sinh Mỹ ONE ABS xử lý đáy
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích
Vi sinh Mỹ ONE ABS xử lý đáy
320.000đ
Mã 50k khi đánh giá
MICRO-888 - MICRO-888 cao cấp (tinh khoáng hữu cơ) MICRO-888 - MICRO-888 cao cấp (tinh khoáng hữu cơ)
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích
MICRO-888 cao cấp (tinh khoáng hữu cơ)
204.000đ
Mã 50k khi đánh giá
WIN 600 - WIN 600 - Diệt khuẩn gan, tụy WIN 600 - WIN 600 - Diệt khuẩn gan, tụy
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích
WIN 600 - Diệt khuẩn gan, tụy
276.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Yucca-90 - Yucca-90 - Cấp cứu tôm nổi đầu khi bị khí độc cao Yucca-90 - Yucca-90 - Cấp cứu tôm nổi đầu khi bị khí độc cao
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích
BKC-80 - BKC-80 - Diệt khuẩn môi trường hiệu quả BKC-80 - BKC-80 - Diệt khuẩn môi trường hiệu quả
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích
ABS - Vi sinh xử lý nhớt bạt, nhớt đáy ABS ABS - Vi sinh xử lý nhớt bạt, nhớt đáy ABS
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích
Vi sinh xử lý nhớt bạt, nhớt đáy ABS
393.000đ
Mã 50k khi đánh giá
AP-800 - Khoáng cho ao bạt AP-800 AP-800 - Khoáng cho ao bạt AP-800
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích
Khoáng cho ao bạt AP-800
255.000đ
Mã 50k khi đánh giá
ACTISAF - Nấm men đậm đặc - ACTISAF Men vi sinh đường ruột Saccharomyces đậm đặc ACTISAF - Nấm men đậm đặc - ACTISAF Men vi sinh đường ruột Saccharomyces đậm đặc
Mã 50k khi đánh giá
Trả góp
Tủ cấy vi sinh - Tủ cấy vi sinh dòng khí thổi đứng kích thước 1200mm Tủ cấy vi sinh - Tủ cấy vi sinh dòng khí thổi đứng kích thước 1200mm
Mã 50k khi đánh giá
Trả góp
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-} KG

{-item.alias-}