Tiêu chí lọc
Đang lọc theo
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
28.000.000đ
1228+ yêu thích
Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Sài Gòn VC700 - Tủ cấy vi sinh thổi đứng có cửa VC700 Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Sài Gòn VC700 - Tủ cấy vi sinh thổi đứng có cửa VC700
Yêu thích+
Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Sài Gòn - Tủ cấy vi sinh thổi đứng có cửa VC900 Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Sài Gòn - Tủ cấy vi sinh thổi đứng có cửa VC900
Yêu thích+
Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Sài Gòn - Tủ cấy vi sinh thổi đứng có cửa VC1200 Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Sài Gòn - Tủ cấy vi sinh thổi đứng có cửa VC1200
Yêu thích+
Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Sài Gòn - Tủ cấy vi sinh thổi đứng có cửa VC1500 Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Sài Gòn - Tủ cấy vi sinh thổi đứng có cửa VC1500
Yêu thích+
Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Sài Gòn - Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa W900 Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Sài Gòn - Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa W900
Yêu thích+
Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Sài Gòn - Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa W1200 Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Sài Gòn - Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa W1200
Yêu thích+
Tủ cấy - Tủ cấy vi sinh dòng khí thổi đứng Tủ cấy - Tủ cấy vi sinh dòng khí thổi đứng
Yêu thích+
tủ an toàn sinh học - tủ an toàn sinh học cấp 2 700mm tủ an toàn sinh học - tủ an toàn sinh học cấp 2 700mm
Yêu thích+
tủ an toàn sinh học cấp 2 700mm
39.000.000đ
190+ yêu thích
Tủ cấy - Tủ cấy vi sinh sản xuất tại việt nam Tủ cấy - Tủ cấy vi sinh sản xuất tại việt nam
Yêu thích+
Tủ cấy - Tủ cấy vi sinh, hàng việt nam Tủ cấy - Tủ cấy vi sinh, hàng việt nam
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh, hàng việt nam
1.700.000đ
206+ yêu thích
Tủ an toàn sinh học - Tủ an toàn sinh học cấp 2 700mm Tủ an toàn sinh học - Tủ an toàn sinh học cấp 2 700mm
Yêu thích+
Tủ an toàn sinh học cấp 2 700mm
35.000.000đ
157+ yêu thích
Kính hiển vi - Kính hiển vi sinh học 2 mắt Kính hiển vi - Kính hiển vi sinh học 2 mắt
Yêu thích+
Kính hiển vi sinh học 2 mắt
7.500.000đ
170+ yêu thích
Kính hiển vi - Kính hiển vi sinh học 2 mắt Kính hiển vi - Kính hiển vi sinh học 2 mắt
Yêu thích+
Kính hiển vi sinh học 2 mắt
7.500.000đ
159+ yêu thích
Tủ an toàn sinh học - Tủ an toàn sinh học cấp 1 kích thước 700mm Tủ an toàn sinh học - Tủ an toàn sinh học cấp 1 kích thước 700mm
Yêu thích+
Tủ an toàn sinh học - Tủ an toàn sinh học Class II Tủ an toàn sinh học - Tủ an toàn sinh học Class II
Yêu thích+
Tủ an toàn sinh học Class II
35.000.000đ
145+ yêu thích
Tủ cấy vi sinh đối diện 2 người sử dụng - Tủ cấy vi sinh đối diện 2 người sử dụng Tủ cấy vi sinh đối diện 2 người sử dụng - Tủ cấy vi sinh đối diện 2 người sử dụng
Yêu thích+
Tủ an toàn sinh học - Tủ an toàn sinh học class ii kích thước 700 Tủ an toàn sinh học - Tủ an toàn sinh học class ii kích thước 700
Yêu thích+
Tủ an toàn sinh học - Tủ an toàn sinh học class ii kich thước 900mm Tủ an toàn sinh học - Tủ an toàn sinh học class ii kich thước 900mm
Yêu thích+
Hộp thông gió Airshower passbox - Hộp thông gió Airshower passbox Hộp thông gió Airshower passbox - Hộp thông gió Airshower passbox
Yêu thích
Airshower - Airshower - Buồng thổi khí sạch Airshower - Airshower - Buồng thổi khí sạch
Yêu thích
Tủ an toàn sinh học cấp 2 - Tủ an toàn sinh học cấp 2 kích thước 700mm Tủ an toàn sinh học cấp 2 - Tủ an toàn sinh học cấp 2 kích thước 700mm
Yêu thích
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-} KG

{-item.alias-}