Tiêu chí lọc
Đang lọc theo
Buồng cân nguyên liệu - Buồng cân nguyên liệu - LAfcan mẫu Buồng cân nguyên liệu - Buồng cân nguyên liệu - LAfcan mẫu
Yêu thích
airshower - Airshower - Buồng thổi khí sạch airshower - Airshower - Buồng thổi khí sạch
Yêu thích
Túi nuôi cấy mô có màn lọc khí - Túi nuôi cấy mô có màn lọc khí Túi nuôi cấy mô có màn lọc khí - Túi nuôi cấy mô có màn lọc khí
Yêu thích
Túi nuôi cấy mô có màn lọc khí - Túi nuôi cấy mô có màn lọc khí Túi nuôi cấy mô có màn lọc khí - Túi nuôi cấy mô có màn lọc khí
Trả góp
Tủ hút khí độc - Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm Tủ hút khí độc - Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm
Trả góp
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-} KG

{-item.alias-}