PHENOMIC - PHENOMIC

{-item.name-}

{-item.price_new-}đ

Sản phẩm hiện không khả dụng.

Khuyến mãi

{-item.name-}

Mô tả sản phẩm
- Xử lý nấm đồng tiền, làm sạch nhớt bạt trong ao. - Cắt tảo, phân hủy xác tảo, chất hữu cơ ô nhiễm.
Dong Nam Aquatech
Xem
20 Sản phẩm 5 Đánh giá 0 Đã bán
Giới thiệu sản phẩm
THÀNH PHẦN:

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Xử lý nấm đồng tiền, làm sạch nhớt bạt trong ao.

- Cắt tảo, phân hủy xác tảo, chất hữu cơ ô nhiễm.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Trong 1 kg

Saccharomyces cerevisiae (min)    1x1010 cfu/kg

Bacillus subtilis (min)    1x1010cfu/kg

Cát sạn không tan trong HCl    Không có

Chất mang (Lactose) vừa đủ    1kg

Chất cấm, kháng sinh, ethoxyquin    Không có

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

* Trên tôm: Cho ăn: 1g/kg thức ăn

   - Tạt ao:

     + Cải tạo ao trước khi thả giống:200g/5.000m3 nước.

     + Trong thời gian nuôi: 100g/5.000m3 nước, 7-10 ngày xử lý 1 lần.

* Trên cá: Cho ăn: 0.2 g/kg thức ăn

   - Tạt ao:

     + Cải tạo ao trước khi thả giống: 100g/5.000m3 nước.

     + Trong thời gian nuôi: 100g/5.000m3 nước, 7-10 ngày xử lý 1 lần

Quy cách: Gói 500g, 25kg

Sản phẩm tương tự
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-}

{-item.name-} - {-item.alias-}

Đánh giá sản phẩm
Không có đánh giá nào
img-logo-cmt

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.total_like-} người thấy hữu ích

{-item.content-}