TS01 - Men vi sinh đáy

Giới thiệu

{-item.name-}

đ

đ

Tăng cường sự phân hủy các chất hữu cơ, giảm mùi hôi, giảm các loại khí độc, amoniac, cân bằng nước, giảm bùn đáy ao và váng bẩn, làm sạch nước. Hiệu quả trong nước mặn và nước ngọt.
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Nhóm công dụng:
Nhóm thành phần:
Nhóm đối tượng:

THÀNH PHẦN

Baccillus subtilis (min) ....................................... 1x108 cfu/kg

Baccillus licheniformis (min) ....................................... 0,5x107 cfu/kg

Baccillus megaterium (min) ....................................... 0,5x107 cfu/kg

Chất mang (Bột Lactose, bột talc, zeolite) vừa đủ 100%

CÔNG DỤNG

Phân hủy các hợp chất hữu cơ, làm sạch đáy và nước ao nuôi trồng thủy sản.

Xử lý nước ao nuôi tôm, trại giống tôm, xử lý nước thải hữu cơ.

Tăng cường sự phân hủy các chất hữu cơ, giảm mùi hôi, giảm các loại khí độc, amoniac, cân bằng nước, giảm bùn đáy ao và váng bẩn, làm sạch nước. Hiệu quả trong nước mặn và nước ngọt.

CÁCH DÙNG

Trước khi thả giống: dùng 227g TS.01 cho mỗi ha, 2 - 3 ngày trước khi thả giống.

Định kỳ 4 - 5 ngày dùng 1 lần, mỗi lần 227g/1ha

Hòa tan TS.01 với nước sạch và đổ đều khắp ao.

Không nên để nước đã hòa tan TS.01 quá 2 giờ.

Thời gian dùng tốt nhất là lúc chiều tối.


{-item.name-}

đ

đ

{-quantityOption-} sản phẩm có sẵn

Sản phẩm hiện không khả dụng.

Thuốc Thủy Sản tôm, cá
Xem
32 Sản phẩm 5 Đánh giá 1 Đã bán
{-item.title-}

{-item.description-}

Xem
Đánh giá sản phẩm
Không có đánh giá nào
img-logo-cmt

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.total_like-} người thấy hữu ích

{-item.content-}

Sản phẩm tương tự
item.title
{-item.title_note-}
{-item.title-}
{-item.price-}đ {-item.ratio-}%
{-item.footer.title-}