VIV Asia

15/03/2017 - 17/03/2017 Bangkok 

VIV là thương hiệu toàn cầu của các chương trình thương mại, hội nghị và các sự kiện từ Thức ăn đến thực phẩm” trong chuỗi cung ứng. Các sự kiện gồm nhiều lĩnh vực: nuôi gia cầm, lợn, gia súc, bê và nuôi trồng thủy sản.

Địa điểm: Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok.

Thông tin: http://www.viv.net/en/Portal.aspx

Sự kiện sắp tới
24/05 Philippines 
29/08 TP. HCM 
25/10 Cần Thơ