Seafood Expo Global - Triển lãm thủy sản toàn cầu

07/05/2019 - 09/05/2019 Bruxelles, Bỉ

Triển lãm hải sản và chế biến hải sản toàn cầu là sự kiện thương mại hải sản lớn nhất thế giới. Hội chợ triển lãm toàn cầu 2018 với sự tham gia của 1.946 công ty triển lãm đến từ 78 quốc gia, để giới thiệu các sản phẩm, thiết bị và dịch vụ thủy sản của họ. Triển lãm bao gồm nhiều quốc gia và khu vực từ Argentina đến Việt Nam.

https://www.seafoodexpo.com/