Seafood Expo ASIA - Triển lãm thủy sản Châu Á

03/09/2019 - 05/09/2019 Wanchai, Hồng Kông

Hội chợ triển lãm hải sản châu Á là nơi những người mua và bán hải sản hàng đầu gặp gỡ và kinh doanh tại thị trường châu Á đang mở rộng.

Triển lãm hải sản Châu Á cho phép bạn tiếp cận trực tiếp với hàng ngàn người mua hải sản tại thị trường châu Á.

https://www.seafoodexpo.com/asia/