Seafood Expo Asia

18/11/2020 - 20/11/2020 Singapore

Seafood Expo Asia kết nối hơn 7.500 nhà cung cấp và người mua toàn cầu mỗi năm, cung cấp cho các chuyên gia trong ngành cơ hội để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, cũng như tìm hiểu các xu hướng mới nhất trong hải sản.