Diễn đàn tôm Việt 2020

05/10/2020 - 05/10/2020 Bạc Liêu

DIỄN ĐÀN TÔM VIỆT 2020: TÔM - LÚA VÙNG BÁN ĐẢO CÀ MAU “GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SẢN XUẤT TÔM – LÚA BỀN VỮNG”

Thời gian: Ngày 05 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Trung tâm Văn Hóa tỉnh Bạc Liêu (Số 3 , Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)