ILDEX Vietnam 2021

21/07/2021 - 23/07/2021 Trực tuyến

ILDEX VIETNAM 2021 – Triển lãm Quốc tế về Chăn nuôi, Thú y, Ngành sữa, Chế biến thịt và Nuôi trồng thủy sản

Sự kiện triển lãm trực tuyến ngành chăn nuôi, thú y, sản xuất sữa, chế biến thịt, nuôi trồng thủy sản (ILDEX Vietnam 2021) và V-Connect Vietnam Edition sẽ diễn ra từ ngày 21-23/7/2021, trên nền tảng kỹ thuật số kết nối giao thương B2B do VIV và ILDEX phát triển.