Lễ hội tôm hùm

30/07/2022 - 31/07/2022 Thị xã sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Lần đầu tiên tại Sông Cầu - Phú Yên có một lễ hội về tôm hùm lớn như vậy!

Lần đầu tiên tại Việt Nam có một kỷ lục "100 món ăn được chế biến từ tôm hùm"  được xác lập!

Và lần đầu tiên có một đêm nhạc quy tụ đông đảo các Quán quân âm nhạc hàng đầu tại Việt Nam!

Cùng chào đón "Lễ hội Tôm Hùm thị xã Sông Cầu lần thứ 1- năm 2022" sẽ diễn ra vào ngày 30&31/07/2022