Bảng giá Giống thủy sản

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá tra bột Cá tra bột 1 đ/con 06-05-2024
Cá tra giống 1,0 cm Cá tra giống 1,0 cm 160 đ/con 24-03-2020
Cá tra giống 1,5 cm Cá tra giống 1,5 cm 280 đ/con 24-03-2020
Cá tra giống 2,0 cm Cá tra giống 2,0 cm 700 đ/con 24-03-2020
Cá tra giống loại 30-35 con/kg Cá tra giống loại 30-35 con/kg 28.000 đ/kg 13-05-2024
Tôm sú Post 12 Tôm sú Post 12 145 đ/con 15-03-2023
Tôm sú Post 15 Tôm sú Post 15 120 đ/con 06-12-2021
Tôm sú Post 15 sạch bệnh Tôm sú Post 15 sạch bệnh 161 đ/con 24-06-2016
Tôm thẻ Post 12 Tôm thẻ Post 12 126 đ/con 15-03-2023
Giống tôm thẻ chân trắng PL12 Nam Miền Trung Giống tôm thẻ chân trắng PL12 Nam Miền Trung 126 đ/con 07-04-2022
Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận 125 đ/con 06-04-2018
Cá kèo giống (28000-30000c/kg) Cá kèo giống (28000-30000c/kg) 200 đ/con 01-04-2022
Cá chẽm giống 10cm Cá chẽm giống 10cm 3.000 đ/con 01-04-2022
Cá lăng bột (4 ngày tuổi) Cá lăng bột (4 ngày tuổi) 154 đ/con 24-06-2016
Cá lăng 0,6 cm Cá lăng 0,6 cm 1.200 đ/con 24-06-2016
Cá lăng 1,2 cm Cá lăng 1,2 cm 2.600 đ/con 24-06-2016
Cá sặc rằn bột Cá sặc rằn bột 10 đ/10 con 02-04-2022
Cá rô đầu vuông bột Cá rô đầu vuông bột 12 đ/10 con 01-04-2022
Trứng bào xác artemia Trứng bào xác artemia 1.200.000 đ/kg 01-04-2022
Cá he giống 50con/kg Cá he giống 50con/kg 100.000 đ/kg 18-10-2021
Cá mè vinh giống (300 con/kg) Cá mè vinh giống (300 con/kg) 95.000 đ/kg 04-03-2022