Bảng giá Thủy sản

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm sú loại 20 con tại ao Tôm sú loại 20 con tại ao 270.000 đ/kg 17-01-2022
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 220.000 đ/kg 17-01-2022
Tôm sú 40 con (ao) Tôm sú 40 con (ao) 175.000 đ/kg 17-01-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 106.000 đ/kg 17-01-2022
Tôm đất Cà Mau Tôm đất Cà Mau 160.000 đ/kg 03-01-2022
Tôm hùm tại bè Tôm hùm tại bè 650.000 đ/kg 08-11-2021
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 115.000 đ/kg 17-01-2022
Tôm càng xanh tại ao Tôm càng xanh tại ao 150.000 đ/kg 03-01-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 96.000 đ/kg 17-01-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 đ/kg 17-01-2022
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 155.000 đ/kg 17-01-2022
Cua gạch Cua gạch 550.000 đ/kg 12-01-2022
Cua thịt Cua thịt 300.000 đ/kg 12-01-2022
Cá tra mỡ vàng Cá tra mỡ vàng 16.500 đ/kg 07-01-2022
Cá tra tại ao Cá tra tại ao 24.000 đ/kg 17-01-2022
Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại 130.000 đ/kg 12-01-2022
Cá diêu hồng tại chợ Cá diêu hồng tại chợ 40.000 đ/kg 07-01-2022
Cá rô phi (tại ao) Cá rô phi (tại ao) 33.000 đ/kg 17-01-2022
Cá lăng tại bè Cá lăng tại bè 65.000 đ/kg 12-01-2022
Cá điêu hồng tại ao Cá điêu hồng tại ao 31.000 đ/kg 17-01-2022
Cá lóc nuôi tại chợ Cá lóc nuôi tại chợ 39.000 đ/kg 07-01-2022
Cá rô tại ao Cá rô tại ao 27.000 đ/kg 17-01-2022
Cá lóc đồng Cá lóc đồng 80.000 đ/kg 01-12-2021
Cá rô đầu nhím tại ao Cá rô đầu nhím tại ao 28.000 đ/kg 17-01-2022
Cá lóc nuôi tại ao Cá lóc nuôi tại ao 28.000 đ/kg 17-01-2022
Cá bống tượng loại I Cá bống tượng loại I 420.000 đ/kg 24-06-2016
Cá kèo tại ao (40 con/kg) Cá kèo tại ao (40 con/kg) 80.000 đ/kg 17-01-2022
Cá kèo tại chợ (40 con/kg) Cá kèo tại chợ (40 con/kg) 95.000 đ/kg 07-01-2022
Cá thát lát còm Cá thát lát còm 51.000 đ/kg 17-01-2022
Cá sặc rằn giống Cá sặc rằn giống 75.000 đ/kg 07-01-2022
Cá sặc rằn tại ao Cá sặc rằn tại ao 47.000 đ/kg 17-01-2022
Cá chẽm tại chợ 1kg/con Cá chẽm tại chợ 1kg/con 92.000 đ/kg 24-06-2016
Cá chẽm tại ao 1kg/con Cá chẽm tại ao 1kg/con 71.000 đ/kg 17-01-2022
Sò huyết loại 60-70 con/kg Sò huyết loại 60-70 con/kg 120.000 đ/kg 13-11-2021
Nghêu Nghêu 25.000 đ/kg 28-01-2019
Mực ống (17-24 con/kg) Mực ống (17-24 con/kg) 100.000 đ/kg 16-04-2021
Cá mú loại 1 con/kg Cá mú loại 1 con/kg 120.000 đ/kg 17-01-2022
Ếch (tại trại) Ếch (tại trại) 40.000 đ/kg 17-01-2022
Cá chép tại ao Cá chép tại ao 37.000 đ/kg 17-01-2022
Cá trắm cỏ tại ao Cá trắm cỏ tại ao 46.000 đ/kg 12-01-2022
Cá mè hoa tại ao Cá mè hoa tại ao 14.000 đ/kg 07-01-2022
Cá trê lai tại ao Cá trê lai tại ao 17.000 đ/kg 03-01-2022
Cá trê vàng tại ao Cá trê vàng tại ao 40.000 đ/kg 17-01-2022
Cá sát sọc tại ao Cá sát sọc tại ao 85.000 đ/kg 07-01-2022