Bảng giá Thủy sản

Tôm sú loại 20 con tại ao 240.000 /kg 14-10-19
Tôm sú 30 con (ao) 155.000 /kg 14-10-19 Bạc Liêu
Tôm sú 40 con (ao) 125.000 /kg 23-09-19 ĐBSCL
Tôm đất Cà Mau 145.000 /kg 24-06-16 Thủy Sản Seaqueens
Cua gạch 330.000 /kg 19-09-19 Kiên Giang
Cua thịt 180.000 /kg 19-09-19 Kiên Giang
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 110.000 /kg 14-10-19 Cà Mau
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 93.000 /kg 14-10-19
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 131.000 /kg 14-10-19
Tôm hùm tại bè 580.000 /kg 31-07-19 Phú Yên
Tôm càng xanh tại ao 200.000 /kg 19-04-18
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 280.000 /kg 08-07-19 Trà Vinh
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 190.000 /kg 02-04-19 Trà Vinh
Cá tra tại ao 20.000 /kg 03-09-19 An Giang
Cá rô phi (tại ao) 22.000 /kg 10-12-18
Cá lăng tại bè 65.000 /kg 06-04-16
Cá điêu hồng tại ao 30.000 /kg 11-09-19
Cá diêu hồng tại chợ 50.000 /kg 25-09-18 TP.HCM
Cá lóc nuôi tại ao 40.000 /kg 23-09-19
Cá lóc nuôi tại chợ 50.000 /kg 11-01-19 TP.HCM
Cá lóc đồng 150.000 /kg 02-04-18
Cá rô tại ao 30.000 /kg 24-04-19 tepbac
Cá kèo tại ao (40 con/kg) 60.000 /kg 30-03-17 Bạc Liêu
Cá kèo tại chợ (40 con/kg) 85.000 /kg 30-01-18 TP.HCM
Cá bống tượng loại I 420.000 /kg 24-06-16 Bạc Liêu
Cá thát lát còm 47.000 /kg 24-04-19
Cá sặc rằn giống 117.000 /kg 24-06-16 TT giống thủy sản An Giang
Cá sặc rằn tại ao 60.000 /kg 17-08-18 Long An
Cá chẽm tại chợ 1kg/con 92.000 /kg 24-06-16 Bến Tre
Cá chẽm tại ao 1kg/con 68.000 /kg 24-06-16 Bến Tre
Nghêu 25.000 /kg 28-01-19 Gò công
Sò huyết loại 60-70 con/kg 150.000 /kg 18-06-19 Trà Vinh
Mực ống (17-24 con/kg) 180.000 /kg 24-06-16 Đà Nẵng
Cá mú loại 1 con/kg 110.000 /kg 08-03-19 Kiên Giang
Ếch (tại trại) 30.000 /kg 17-10-18