Bảng giá Thủy sản

Tôm sú loại 20 con tại ao 245.000 /kg 13-12-18
Tôm sú 30 con (ao) 165.000 /kg 13-12-18 Bạc Liêu
Tôm sú 40 con (ao) 120.000 /kg 13-12-18 ĐBSCL
Tôm đất Cà Mau 145.000 /kg 24-06-16 Thủy Sản Seaqueens
Cua gạch 300.000 /kg 06-11-18 Kiên Giang
Cua thịt 160.000 /kg 03-12-18 Kiên Giang
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 105.000 /kg 13-12-18 Cà Mau
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 96.000 /kg 13-12-18
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 /kg 13-12-18
Tôm hùm tại bè 1.030.000 /kg 13-11-18 Phú Yên
Tôm càng xanh tại ao 200.000 /kg 19-04-18
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 300.000 /kg 12-11-18 Trà Vinh
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 220.000 /kg 27-11-18 Trà Vinh
Cá tra tại ao 33.000 /kg 27-11-18 An Giang
Cá rô phi (tại ao) 22.000 /kg 10-12-18
Cá lăng tại bè 65.000 /kg 06-04-16
Cá điêu hồng tại ao 35.000 /kg 10-12-18
Cá diêu hồng tại chợ 50.000 /kg 25-09-18 TP.HCM
Cá lóc nuôi tại ao 44.000 /kg 03-12-18
Cá lóc nuôi tại chợ 47.000 /kg 22-05-18 TP.HCM
Cá lóc đồng 150.000 /kg 02-04-18
Cá rô tại ao 31.000 /kg 22-10-18 tepbac
Cá kèo tại ao (40 con/kg) 60.000 /kg 30-03-17 Bạc Liêu
Cá kèo tại chợ (40 con/kg) 85.000 /kg 30-01-18 TP.HCM
Cá bống tượng loại I 420.000 /kg 24-06-16 Bạc Liêu
Cá thát lát còm 70.000 /kg 13-12-18
Cá sặc rằn giống 117.000 /kg 24-06-16 TT giống thủy sản An Giang
Cá sặc rằn tại ao 60.000 /kg 17-08-18 Long An
Cá chẽm tại chợ 1kg/con 92.000 /kg 24-06-16 Bến Tre
Cá chẽm tại ao 1kg/con 68.000 /kg 24-06-16 Bến Tre
Nghêu 23.000 /kg 19-04-18 Gò công
Sò huyết loại 60-70 con/kg 120.000 /kg 02-07-18 Trà Vinh
Mực ống (17-24 con/kg) 180.000 /kg 24-06-16 Đà Nẵng
Cá mú loại 1 con/kg 125.000 /kg 24-06-16 Kiên Giang
Ếch (tại trại) 30.000 /kg 17-10-18