Giá Cá điêu hồng

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá diêu hồng tại chợ Cá diêu hồng tại chợ 95.000 đ/kg 01-10-23
Cá điêu hồng tại ao Cá điêu hồng tại ao 32.000 đ/kg 16-04-24