Giá Cá điêu hồng

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá diêu hồng tại chợ Cá diêu hồng tại chợ 32.000 đ/kg 02-04-22
Cá điêu hồng tại ao Cá điêu hồng tại ao 33.000 đ/kg 07-05-22