Giá Cá điêu hồng

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá điêu hồng tại ao Cá điêu hồng tại ao 39.000 đ/kg 30-11-22
Cá diêu hồng tại chợ Cá diêu hồng tại chợ 32.000 đ/kg 02-04-22