Giá Cá lóc

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá lóc nuôi tại ao Cá lóc nuôi tại ao 40.000 đ/kg 27-09-22
Cá lóc đồng Cá lóc đồng 98.000 đ/kg 31-08-22
Cá lóc nuôi tại chợ Cá lóc nuôi tại chợ 48.000 đ/kg 09-07-22