Giá Cá lóc

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá lóc nuôi tại chợ Cá lóc nuôi tại chợ 80.000 đ/kg 01-10-23
Cá lóc đồng Cá lóc đồng 98.000 đ/kg 31-08-22
Cá lóc nuôi tại ao Cá lóc nuôi tại ao 42.000 đ/kg 10-06-24