Giá Cá lóc

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá lóc nuôi tại chợ Cá lóc nuôi tại chợ 37.000 đ/kg 02-04-22
Cá lóc nuôi tại ao Cá lóc nuôi tại ao 37.000 đ/kg 16-06-22
Cá lóc đồng Cá lóc đồng 85.000 đ/kg 19-04-22