Giá Cá kèo

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá kèo tại ao (40 con/kg) Cá kèo tại ao (40 con/kg) 57.000 /kg 25-10-21
Cá kèo tại chợ (40 con/kg) Cá kèo tại chợ (40 con/kg) 85.000 /kg 30-01-18