Giá Cá kèo

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá kèo tại ao (40 con/kg) Cá kèo tại ao (40 con/kg) 130.000 đ/kg 01-04-22
Cá kèo tại chợ (40 con/kg) Cá kèo tại chợ (40 con/kg) 150.000 đ/kg 26-02-22