Giá Cá kèo

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá kèo giống (28000-30000c/kg) Cá kèo giống (28000-30000c/kg) 200 đ/con 01-04-22