Giá Tôm hùm

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm hùm tại bè Tôm hùm tại bè 1.500.000 đ/kg 24-02-23