Giá Tôm hùm

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm hùm tại bè Tôm hùm tại bè 650.000 đ/kg 08-11-21