Giá Tôm hùm

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm hùm tại bè Tôm hùm tại bè 1.600.000 đ/kg 27-09-22