Giá Cá chẽm

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá chẽm tại chợ 1kg/con Cá chẽm tại chợ 1kg/con 110.000 đ/kg 04-03-22
Cá chẽm tại ao 1kg/con Cá chẽm tại ao 1kg/con 170.000 đ/kg 24-09-23