Giá Nghêu sò

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Nghêu Nghêu 35.000 đ/kg 21-02-24
Sò huyết loại 60-70 con/kg Sò huyết loại 60-70 con/kg 200.000 đ/kg 16-02-23