Giá Tôm thẻ

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 đ/kg 28-09-23
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 95.000 đ/kg 28-09-23
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 110.000 đ/kg 28-09-23