Giá Cá rô

Cá rô tại ao 30.000 /kg 24-04-19 tepbac