Giá Cá rô

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá rô đầu nhím tại ao Cá rô đầu nhím tại ao 28.000 đ/kg 17-01-22
Cá rô tại ao Cá rô tại ao 27.000 đ/kg 17-01-22