Giá Cá rô

Cá rô tại ao 24.000 /kg 13-05-20 tepbac