Giá Cá rô

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá rô đầu nhím tại ao Cá rô đầu nhím tại ao 33.000 đ/kg 19-07-23
Cá rô tại ao Cá rô tại ao 31.000 đ/kg 19-07-23