Giá Cá rô

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá rô tại ao Cá rô tại ao 23.000 /kg 10-06-21 tepbac