Giá Cá rô

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá rô đầu nhím tại ao Cá rô đầu nhím tại ao 37.000 đ/kg 24-11-22
Cá rô tại ao Cá rô tại ao 38.000 đ/kg 15-09-22