Giá Cá rô

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá rô tại ao Cá rô tại ao 32.000 đ/kg 26-06-22
Cá rô đầu nhím tại ao Cá rô đầu nhím tại ao 36.000 đ/kg 07-05-22