Giá Cá rô

Cá rô tại ao 31.000 /kg 20-11-20 tepbac