Giá Thức ăn tôm thẻ

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Thức ăn tôm thẻ chân trắng Thức ăn tôm thẻ chân trắng 34.200 đ/kg 06-12-21