Giá Mực

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Mực ống (17-24 con/kg) Mực ống (17-24 con/kg) 150.000 đ/kg 27-09-22