Giá Mực

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Mực ống (17-24 con/kg) Mực ống (17-24 con/kg) 160.000 đ/kg 24-09-23