Giá Mực

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Mực ống (17-24 con/kg) Mực ống (17-24 con/kg) 100.000 đ/kg 16-04-21