Giá Mực

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Mực ống (17-24 con/kg) Mực ống (17-24 con/kg) 130.000 đ/kg 08-05-24