Giá Cá mú

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá mú loại 1 con/kg Cá mú loại 1 con/kg 145.000 đ/kg 01-04-22