Giá Cá mú

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá mú loại 1 con/kg Cá mú loại 1 con/kg 250.000 đ/kg 24-02-23