Giá Cua

Cua gạch 370.000 /kg 30-07-19 Kiên Giang
Cua thịt 180.000 /kg 30-07-19 Kiên Giang