Giá Cua

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cua gạch Cua gạch 950.000 đ/kg 05-02-24
Cua thịt Cua thịt 300.000 đ/kg 05-02-24