Giá Cua

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cua gạch Cua gạch 950.000 đ/kg 15-01-23
Cua thịt Cua thịt 350.000 đ/kg 15-01-23