Giá Cua

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cua gạch Cua gạch 250.000 đ/kg 25-07-22
Cua thịt Cua thịt 240.000 đ/kg 15-09-22