Giá Cua

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cua gạch Cua gạch 450.000 đ/kg 26-05-22
Cua thịt Cua thịt 280.000 đ/kg 26-05-22