Giá Tôm đất

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm đất Cà Mau Tôm đất Cà Mau 160.000 đ/kg 03-01-22