Giá Cá lăng

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá lăng tại bè Cá lăng tại bè 62.000 đ/kg 19-04-22