Giá Cá bống tượng

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá bống tượng loại I Cá bống tượng loại I 450.000 đ/kg 01-04-22