Giá Ếch

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Ếch (tại trại) Ếch (tại trại) 33.000 /kg 25-10-21