Giá Ếch

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Ếch (tại trại) Ếch (tại trại) 58.000 đ/kg 16-05-23