Giá Ếch

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Ếch (tại trại) Ếch (tại trại) 42.000 đ/kg 27-09-22