Giá Ếch

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Ếch (tại trại) Ếch (tại trại) 38.000 /kg 01-12-21