Giá Cá chép

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá chép tại ao Cá chép tại ao 42.000 đ/kg 25-01-24