Giá Cá chép

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá chép tại ao Cá chép tại ao 35.000 đ/kg 02-04-22