Giá Cá trắm

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá trắm cỏ tại ao Cá trắm cỏ tại ao 47.000 /kg 01-12-21