Giá Cá trắm

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá trắm cỏ tại ao Cá trắm cỏ tại ao 52.000 đ/kg 19-04-22