Giá Cá mè

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá mè hoa tại ao Cá mè hoa tại ao 12.000 đ/kg 21-04-23