Giá Tôm sú

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm sú loại 20 con tại ao Tôm sú loại 20 con tại ao 240.000 /kg 29-11-21
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 210.000 /kg 29-11-21
Tôm sú 40 con (ao) Tôm sú 40 con (ao) 170.000 /kg 29-11-21