Giá Tôm sú

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm sú loại 20 con tại ao Tôm sú loại 20 con tại ao 310.000 đ/kg 27-09-22
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 250.000 đ/kg 27-09-22
Tôm sú 40 con (ao) Tôm sú 40 con (ao) 180.000 đ/kg 27-09-22