Giá Tôm sú

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm sú loại 20 con tại ao Tôm sú loại 20 con tại ao 190.000 đ/kg 16-04-24
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 160.000 đ/kg 16-04-24
Tôm sú 40 con (ao) Tôm sú 40 con (ao) 130.000 đ/kg 16-04-24