Giá Tôm sú

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm sú loại 20 con tại ao Tôm sú loại 20 con tại ao 400.000 đ/kg 02-02-23
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 260.000 đ/kg 02-02-23
Tôm sú 40 con (ao) Tôm sú 40 con (ao) 180.000 đ/kg 02-02-23