Giá Tôm sú

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm sú loại 20 con tại ao Tôm sú loại 20 con tại ao 290.000 đ/kg 07-05-22
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 240.000 đ/kg 07-05-22
Tôm sú 40 con (ao) Tôm sú 40 con (ao) 185.000 đ/kg 07-05-22