Giá Tôm sú

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm sú loại 20 con tại ao Tôm sú loại 20 con tại ao 250.000 đ/kg 23-05-23
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 170.000 đ/kg 23-05-23
Tôm sú 40 con (ao) Tôm sú 40 con (ao) 140.000 đ/kg 23-05-23